• پایگاه اطلاع رسانی

    نماینده ولی فقیه و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

ارتباط با حوزه نماینده ولی فقیهدستیار ویژه و مدیرکل حوزه نماینده ولی فقیه

تلفن مستقیم: 88952414-021

داخلی: 88955901-021 داخلی 496

مسئول امور دفاتر و ارتباطات

تلفن مستقیم: 88975339-021

داخلی: 88955901-021 داخلی 504

کارشناس امور دفاتر و ارتباطات: 88955901-021 داخلی 505

مسئول امور فرهنگی و آموزشی

تلفن مستقیم: 88955950-021

داخلی: 88955901-021 داخلی 508

کارشناس امور فرهنگی: 88955901-021 داخلی 314

کارشناس امور آموزشی: 88955901-021 داخلی 307

نشانی:

تهران ، خیابان فاطمی ، روبروی هتل لاله ، شماره 271

ایمیل : rouhaninezhad@iran.ir

بالا